Tarieven

Basis GGZ en specialistische GGZ vergoed door de gemeenten

Deze vorm van psychologische behandeling voor nul- tot achttienjarigen wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door de gemeenten.

Psychologie Praktijk José Rombouts heeft een contract met de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Barneveld, Nijkerk (regio Foodvalley).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze zorg, moet sprake zijn van een vermoeden van stoornis. Dit moet uitdrukkelijk vermeld worden in de verwijsbrief. Naast de huisarts kunnen ook de jeugdarts (GGD) en kinderarts verwijzen. Verwijzing is ook mogelijk door het sociaal team, het gebieds- of wijkteam-of door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Contract met zorgverzekeraar

Voor 2018 heeft de praktijk een contract met Menzis en Zilveren Kruis.

Psychologische hulp aan volwassenen betreft behandeling van volwassenen (al dan niet samen met het zeer jonge kind) vanuit de Infant Mental Health-visie.

Niet vergoede-, onverzekerde zorg

Vanzelfsprekend kunt u ook zelf het onderzoek, advies, de begeleiding of behandeling betalen. De kosten bedragen dan, in principe, conform het NZa-tarief 95 euro per consult. Bij niet vergoede zorg worden de kosten hiervan altijd eerst met u besproken.

U kunt ook zelf de kosten bij uw zorgverzekeraar indienen. Consulten bij een psycholoog worden van het jaarlijks verplichte eigen risico in mindering gebracht.

Bij niet vergoede zorg heeft u geen verwijsbrief nodig.

Foto: Gabby Orcutt via Unsplash