Aanmelden en wachttijd

De praktijk biedt zowel kortdurende psychologische behandeling (basis- of generalistische GGZ) als langerdurende, procesgerichte psychotherapie (specialistische GGZ). Ik werk vanuit een ontwikkelingsgerichte behandelvisie. Het streven is altijd: ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’.

U kunt uw kind aanmelden via uw huisarts, de kinderarts, de jeugdgezondheidszorg (C- arts of jeugdarts) of via het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Sociaal Team van de gemeente waar het kind woont. De huisarts kan digitaal doorverwijzen via Zorgdomein door te zoeken op ‘Psychologie Praktijk José Rombouts’.

Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om voorafgaand aan een aanmelding via mail of telefoon uw vragen te stellen. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon op te nemen, spreek dan de voicemail in.

Aanmelden zonder verwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente is ook mogelijk. De behandeling valt dan onder ‘onverzekerde zorg’. De factuur kan dan rechtstreeks aan de praktijk betaald worden (en afhankelijk van uw zorgverzekeraar en zorgpakket aldaar, deels, gedeclareerd worden).

Supervisanten en opleidelingen GZ, PT en KP kunnen, liefst per mail, rechtstreeks contact opnemen. Het advies is om tijdig contact op te nemen voor een nieuw te starten supervisietraject.

Wachttijd in weken

Foto: Gabby Orcutt via Unsplash