De praktijk is wegens ziekte gesloten.

Psychologie Praktijk José Rombouts is een praktijk voor diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en ouders (volwassenen). De praktijk wordt gevoerd door José Rombouts, GZ-psycholoog, psychotherapeut en infant mental health-specialist.

De praktijk maakt onderdeel uit van De Binnenplaats in Ede, een gezondheidscentrum voor jong en oud met aandacht voor lichaam en geest. Psychologie Praktijk José Rombouts is op afspraak geopend op woensdag en vrijdag.

Ontwikkeling

Als mens, jong of oud, zijn en blijven we voortdurend in ontwikkeling. We komen ter wereld met een zekere aanleg en groeien op in wisselwerking met de omgeving en de mensen om ons heen. Telkens weer moeten we ons aan deze omgeving aanpassen. Aanpassen aan veranderende omstandigheden, de eisen die er aan ons gesteld worden, de druk die er op ons uitgeoefend wordt of die we ons zelf opleggen.

Inzicht

Elke levensfase stelt weer andere eisen (en biedt weer andere mogelijkheden). Ervaring doen we op in wisselwerking met onze omgeving. Soms zijn er hobbels op de weg; dan gaat aanpassen even niet vanzelf en raak je als baby, kind, of ouder dermate uit balans dat er klachten of zorgen over de ontwikkeling ontstaan. Dan kan er reden zijn om professionele hulp te zoeken.

Professionele hulp

Psychologische behandeling of psychotherapie kan meer zicht geven in eigen gedrag in relatie tot anderen. Het kan inzicht geven in de vaak onbewuste motieven die bepalen wat je denkt, voelt en doet.

Professionele hulp

Psychologische behandeling of psychotherapie kan meer zicht geven in eigen gedrag in relatie tot anderen. Het kan inzicht geven in de vaak onbewuste motieven die bepalen wat je denkt, voelt en doet.