Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Ik ben een ervaren GZ-psycholoog en -psychotherapeut op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 18  jaar.

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in Infant Mental Health, de vroegsignalering, diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen en hun ouders. Het gaat hierbij om kinderen van minus 10 maanden (ouders met een eventuele kinderwens) tot 6 jaar én hun ouders.

Vanuit dit werkgebied richt ik mij vooral op het versterken van de relatie tussen ouders en hun jonge kinderen.

Foto: Gabby Orcutt via Unsplash

Kinderen van -10 maanden tot 6 jaar

 • baby’s/peuters met regulatieproblemen: voedings- of eetproblemen, hardnekkig huilen, aanhoudende slaapproblemen, opvallend druk of teruggetrokken gedrag,
 • peuters met gedragsproblemen, dwingend- of claimend gedrag, slecht luisteren, angstig gedrag
 • baby’s/peuters die veel ziek zijn of veel medische ingrepen hebben moeten ondergaan
 • kinderen waarbij zorg is over het ontwikkelingsverloop
 • kinderen die een traumatische ervaring meegemaakt hebben
 • ouder-kind relatieproblematiek of vragen over gehechtheid
 • pleeg- of adoptiekinderen bij wie er zorgen zijn over ontwikkeling of gedrag
 • ouders die sterke twijfels hebben over het ouderschap of die veel stress ervaren waarbij angst- en stemmingsproblemen het ouderschap en de interactie met het jonge kind belemmeren
 • volwassenen met angst- en/of stemmingsproblemen waarbij de problemen zwangerschaps- of ouderschapsgerelateerd zijn en een voorspoedige wederzijdse relatie met het jonge kind onder druk zetten

Kinderen en jeugdigen ouder dan 6 jaar

 • emotionele problemen: angst en stemming
 • gedragsproblemen
 • sociale problemen

Bij het behandelen van de ouder-kind relatie of het kind/de jeugdige wordt vanzelfsprekend de omgeving (kinderopvang/PSZ, school) bij de behandeling te betrokken. Bij de keuze voor een behandeling kijk ik naar wat het beste past bij de problematiek, het kind, de ouders en/of het gezin. Het kan gaan om ouder-kind-psychotherapie, oudertherapie, ontwikkelingsgerichte psychotherapie in combinatie met ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapie of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Ontwikkeling van kinderen

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een gevoelsrelatie. Dat begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders en van de systemen waarin zij opgroeien en leven.

Terwijl deskundigen vroeger dachten dat opvoeding en aanleg allesbepalend zijn voor de ontwikkeling van kinderen, zijn de ideeen daarover nu veranderd. Uit veel onderzoeken blijkt immers dat de manier waarop ouders omgaan met jonge kinderen veel meer bepaalt hoe erfelijke en lichamelijke factoren zich uiten in hun gedrag en ontwikkeling. Het blijkt dat hoe beter de relatie met de ouders is, des te beter een kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychische problemen.

Kennis over de manier waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaringen en interactie met de omgeving, draagt bij aan het stellen van diagnoses en de behandeling van kinderen. Bij zeer jonge kinderen en hun ouders is een specifieke, op het systeem gerichte benadering nodig.